Styrelse

Tobias Eriksson (departementsråd, Justitiedepartementet), ordförande
Catharina Espmark (statssekreterare, Justitiedepartementet), vice ordförande
Anton Freszals (rättssakkunnig, Justitiedepartementet), sekreterare
Agneta Bäcklund (justitieråd, Högsta domstolen)
Marie Lüning (chefsjurist, SEB)
Christel Rockström (advokat/partner, Wistrand Advokatbyrå)
Charlotte Hybinette (jurist, Hybinette & Partners)
Anders Perklev (hovrättspresident, Svea hovrätt)
Cecilia Sternius (Director of Legal Services, Accenture)