Styrelse

Johan Danelius (justitieråd, Högsta domstolen), ordförande
Catharina Espmark (statssekreterare, Justitiedepartementet), vice ordförande
Felix Rådberg (rättssakkunnig, Justitiedepartementet), sekreterare
Agneta Bäcklund (justitieråd, Högsta domstolen)
Marie Lüning (chefsjurist, SEB)
Christina Malm (advokat/managing partner, Berg & Co)
Charlotte Nordling Hybinette (jurist, Hybinette & Partners)
Anders Perklev (hovrättspresident, Svea hovrätt)
Cecilia Sternius (Director of Legal Services, Accenture)