Styrelse

Johan Danelius (expeditionschef, Justitiedepartementet), ordförande
Catharina Espmark (statssekreterare, Justitiedepartementet), vice ordförande
Felix Rådberg (rättssakkunnig, Justitiedepartementet), sekreterare
Inger Brattne (chefsjurist, Pfizer)
Agneta Bäcklund (justitieråd, Högsta domstolen)
Marie Lüning (chefsjurist, SEB)
Christina Malm (advokat/managing partner, Berg & Co)
Charlotte Nordling Hybinette (jurist, Hybinette & Partners)
Anders Perklev (hovrättspresident, Svea hovrätt)