Medlemskap

Föreningen välkomnar nya medlemmar med olika bakgrund och erfarenheter från juristvärlden.

 
Medlemskap uppnås genom att man:

– uppfyller kraven enligt föreningens stadgar.

– anmäler sitt intresse till föreningens sekreterare, kontakt@juristforeningen.se, med angivande av juridisk utbildning och nuvarande juridisk verksamhet.

Årsavgift

Medlemsavgiften för 2024 är 200 kr. Avgiften betalas till föreningens plusgirokonto nr 45 67 55 – 8 med angivande av namn och det år som avgiften avser.