Medlemskap

Föreningen välkomnar nya medlemmar med olika bakgrund och erfarenheter från juristvärlden.

 
Medlemskap uppnås genom att man:

– uppfyller kraven enligt föreningens stadgar.

– anmäler sitt intresse till föreningens sekreterare Felix Rådberg, kontakt@juristforeningen.se, med angivande av juridisk utbildning och nuvarande juridisk verksamhet.

Årsavgift

Medlemsavgiften för år 2019 är 300 kronor och för 2020 är den 200 kr. Avgiften betalas till föreningens plusgirokonto nr 45 67 55 – 8 med angivande av namn och det år som avgiften avser.