Nästa möte

Juristföreningen i Stockholms höstsammakomst kommer att hållas den 6 november kl. 18.00 i Svea hovrätts lokaler på Riddarholmen. Vid sammankomsten kommer Lena Lindgren Schelin, generaldirektör för Datainspektionen, att tala om Integritetsskydd i den digitala tidsåldern. Mer information finns här!