Nästa möte

Juristföreningen i Stockholms höstsammankomst 2018 ägde rum onsdagen den 7 november. Vid sammankomsten talade Helena Jäderblom, justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen, om Europadomstolen för mänskliga rättigheter, dess utveckling och utmaningar.

Nästa möte äger rum någon gång under våren 2019, preliminärt den 10 april. Mer information kommer.