Nästa möte

Föreningen arrangerar en digital vårsammankomst måndagen den 24 maj kl. 18.00.  Vid mötet kommer professorn i civilrätt, Anna Singer, att tala på temat ”Samtida utmaningar för familjerätten”.  Se Inbjudan.

Föreningens årsmöte kommer att hållas den 9 juni kl. 17.00 utanför Högsta domstolen, på Bondeska palatsets gård mot Riddarhustorget.